Plán akcí pro školní rok 2018/2019

Během školního roku 2018/2019 PROBÍHAJÍ PROJEKTY:

 V rámci akcí pořádaných ZUŠ R. Firkušného Napajedla budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZUŠ R. Firkušného nenese zodpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Září

3.- 4. Domluva rozvrhu 

5. Zahájení individuální výuky

6. Informativní schůzka pro rodiče PHV a PVV

10. Zahájení kolektivní výuky 

13. Stefan Milkov - obrazy (hudební vystoupení na vernisáži) 

21. Vernisáž výstavy ,,Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem"

22. Den Zlínského kraje

27. Koncerty táborového orchestru 

Říjen

 21.          Koncert farnosti Pohořelice

 25. Pěvecké vystoupení na Pokládání věnců 

 25.          Československo a Česko na mapových pohlednicích - vernisáž

 26.          Oslavy 100. výročí založení republiky - Halenkovice  

 26. - 28. Mezinárodní akordeonové dny v Praze 

Listopad

  Ukázky hudebních nástrojů v hodinách PHV

 6. Zájezd na koncert TRIA KLARIVERONI, FBM Zlín

 13.          Zájezd na výstavu do Uměleckoprůmyslového muzea v Brně

 17. Koncert ZUŠ v rámci Festivalu Pocta R. Firkušnému, Klášterní kaple 

 23. - 25. Soustředění žáků hudebního oboru

 27. Besídka v Domově pro seniory Napajedla - Husova 

 28. Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Kalvárie 

 29. Předvánoční koncert žáků p. uč. Prokopa  

 30. Rozsvěcování vánočního stromu - Napajedla

Prosinec

1.-31. Vánoční výstavy  v budově školy a na odloučených pracovištích

 1. Rozsvěcování vánočního stromu - Halenkovice

 3.            Předvánoční koncert žáků p. uč. Tomšů

 6.            Třídní koncert žáků p. uč. Kuběnové

 9. Adventní koncert, kostel Topolná

 10. Vánoční besídka p. uč. Ponížilové, Stanislavové a Kaňovské R. 

 11. Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Sadová 

 19. Předvánoční koncert v Babicích 

 20. Adventní koncert, kostel Napajedla

Leden

 21. Třídní koncert žáků p. uč. Kosové 

 23. - 24. Třídní koncerty žáků p. uč. Míčové a p. uč. Divokého 

 28. Zimní besídka žáků ze třídy p. uč. Lenky Hanáčkové

 29. Vystoupení na neurologickém oddělení KNTB 

 30. Setkání s hudbou, Pocta Mistru R. Firkušnému - XIX. ročník  

 31. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon 

Únor

 12. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

 19. Zájezd na operetu Rytíř Modrovous, Dům kultury Kroměříž

 20. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 

 21. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon

Březen 

 12. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na EKN 

 13. Zájezd na Koncert pro Evu Jiřičnou, FBM Zlín

 18.- 19.  Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů

 27. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon 

 27. Den učitelů 

Absolventské předehrávky

  Duben

  Ukázkové hodiny keramiky a hudebních nástrojů v MŠ

 2. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na EKN

 3. Třídní koncert žáků ze třídy p. uč. Bernatíkové a Čtvrtlíka 

 4. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů  

 8. Příběhy našich sousedů, hotel Baltaci Zlín

 12. Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2019

 24. Detektivní příběhy všude kolem nás - výstava komiksů, MDZ 

 28. Zájezd na divadelní představení Povídky z jedné a druhé kapsy, MDZ 

 29. 1. Absolventský koncert, Klášterní kaple

Květen

 2. Pietní akt 

 5. Malí velcí filharmonici - Zlín

 6. 2. absolventský koncert, Klášterní Kaple 

 7. Malí velcí filharmonici - Uherské Hradiště

 10. - 12. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon - ZUŠ Plzeň  

 15. Houslový koncert žáků ze třídy p. uč. Kaňovské 

 18. Malí velcí filharmonici - Holešov 

 19. Kino Napajedla - balet Popelka (představení Národní Pařížské opery) 

 20. Třídní koncert žáků ze třídy p. uč. R. Kaňovské a B. Ponížilové 

 21. Vystoupení žesťového souboru  na akci Zlínského kraje

 22. Pořad pro MŠ 

 27. Třídní koncert žáků ze třídy p. uč. Kuběnové  

 29. Vystoupení pro maminky - Babice 

 30. Vernisáž absolventské výstavy, muzeum Napajedla

 31. Promenádní koncert  - akce v rámci projektu ZUŠ Open

 31. Výtvarné dílny v parku Komenského Zlín - Divadelní zóna při MFF  

Červen

 1. - 23. Absolventská výstava, muzeum Napajedla

 3. - 7. Postupové zkoušky 

 8. Malí velcí filharmonici - Kroměříž 

 11. a 13. Přijímací řízení výtvarný obor 

 10. - 13. Přijímací řízení hudební obor 

 14.  ,,Knížka pro prvňáčka" - vystoupení v Knihovně B. Benešové

 15.  Hudba na kolech 2019 

 17. Vyřazení absolventů, Klášterní Kaple 

 18. Třídní koncert žáků ze třídy p. uč. Kosové 

 19. - 20. Třídní koncerty žáků p. uč. Míčové a p. uč. Divokého 

 27. Vystoupení Dechovky pro seniory - Halenkovice  

Červenec

 7. - 14. Hudební tábor

Srpen