Informace

Kritéria přijímacího řízení do výtvarného oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte. 
 
Kritéria přijímacího řízení do grafického oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte.
Součástí přijímacího řízení do grafického oboru jsou i domácí práce maximálně v rozsahu 10-ti prací.
 
KVĚTEN 
 

 Absolventská výstava žáků výtvarného a grafického oboru ZUŠ

Absolventská výstava uzavírá studium I. stupně na ZUŠ. Žáci zde demonstrují úroveň znalostí a dovedností získaných během přípravného ročníku a následujících sedmi let vzdělávání. Na téma, které si zvolí, technikou, která je jim blízká, vytvoří grafická díla, malbu, kresbu, keramiku a jiné umělecké objekty. Dokumentují tak rozvoj svého vnímání, představivosti, výtvarného myšlení estetického cítění a tvořivosti, to vše pod odborným vedením svých pedagogů.

→ Slavnostní zahájení vernisáží proběhne ve čtvrtek 30. 5. v 17.00 ve výstavním sále Muzea Napajedla

→ V průběhu vernisáže jsou všechny stálé expozice Muzea Napajedla přístupné ZDARMA

→ Výstava bude trvat od 30. 5. - 23. 6.


 
DUBEN 

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného v Napajedlech pořádá výlet do Městského divadla Zlín na divadelní představení Povídky z jedné a druhé kapsy. Čapkovy povídky jsou hravé kapesní detektivky. Mají svého vyšetřovatele i své zločince. V divadle bude současně probíhat výstava komiksů, detektivních příběhů, kterými přispěli i naši žáci.

Kdy: Neděle 28. 4. 2019
Odjezd: 13:30 od ZUŠ R. F. Napajedla, sraz 13:20
Návrat: 17:00- 17:30 k ZUŠ R. F. Napajedla

 
 
 
 
LEDEN
 
 

PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA UMPRUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

 

Lenka Nováková a Samuel Marišler uspěli u přijímacího řízení na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti.

Lenka byla přijata  na obor: Užitá malba. Samuel bude studovat obor Multimédia.

 
 
PROSINEC 
 
Vánoční výstava v prostorách ZUŠ R. Firkušného Napajedla 
 
 
 
 
LISTOPAD
 
 
 
Na výstavě představí své malby také paní učitelky Martina Lišková a Ivana Kotásková. 
 
 
 ŘÍJEN 
 
Zájezd do Moravské galerie v Brně 
 
Výtvarný obor ZUŠ R. Firkušného Napajedla pořádá zájezd do Moravské galerie v Brně na stálé expozice ART IS HERE: Moderní umění a Nové umění. Součástí prohlídky je edukační program s pracovními listy. Na zájezd budou přednostně vybráni žáci 4.-7. ročníku studující výtvarný obor.

Termín - úterý 13. 11. 2018

Sraz - 7.45 hodin ve vestibulu ZUŠ R. Firkušného Napajedla

Návrat - 15:00 hodin k ZUŠ R. Firkušného Napajedla

Žák se dobře teple obleče, vezme si s sebou jídlo a pití.

Cena zájezdu je 100 Kč.

Vyplněnou přihlášku spolu s penězi odevzdejte třídní učitelce do 22.10. 2018.
 
 
ZÁŘÍ
 

Výtvarná soutěž „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem"

 

Karel Vitásek (žák paní učitelky Jany Válkové) a Eliška Ondrášová (žákyně paní učitelky Ivany Kotáskové) získali ocenění ve výtvarné soutěži „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem". Tyto práce jsou součástí putovní výstavy. Na výstavě bude prezentováno 70 dětských prací.

Své práce zde budou mít vystaveni také Sára Rybníčková, Nina Košutová, Sabina Ciranová (žákyně paní učitelky Ivany Kotáskové), Dan Mičola, Veronika Ondrůšková, Mariana Vaňáčová, Marie Vavřínková, Anna Šidlíková (žáci paní učitelky Jany Válkové).

Vernisáž výstavy proběhne 21. 9. 2018 v budově památníku Velké Moravy ve Starém městě u Uherského Hradiště v 16. 00 hodin.